Ostale usluge koje nudimo

01. Izradu epoksidnih poliuretanskih podova i premaza

02. Izradu industrijskih podova od betona

03. Peskarenje čelične konstrukcije i elemenata

04. Antikorozivnu zaštitu i protivpožarne boje

05. Izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu

06. Elaborat zaštite na radu

07. Elaborat zaštite od požara

08. Bezbednost i zdravlje na radu

09. Projektovanje posebnih sistema u oblasti zaštite na radu

10. Projektovanje

11. Upravljanje projektima

Ukoliko Vas bilo šta interesuje pozovite nas, sa nama je veoma jednostavno dogovoriti se.

+381 (0) 60 393 23 93

Kontakt

Vaša budućnost počinje danas!

+381 (0) 60 393 23 93