Prodeco  je pravi izbor jer Vas oslobađa od angazovanja i traženja majstora, materijala i mobilijara. Sve to možete naći kod nas, na jednom mestu! Uposljavamo tim najstručnijih ljudi od kojih je svaki majstor svog zanata, usredsređen na svoj deo posla, ali deluje i u saradnji sa ostatkom tima kako bismo uspešno realizovali Vašu zamisao! Ovo su neke od naših usluga.

Hoteli

Usluge

~ Projektovanje

~ Upravljanje projektima

~ Izrada podova

~ Izrada Studia

~ Peskiranje čelične konstrukcije

~ Antikorozivna zažtita

Kontakt

Vaša budućnost počinje danas!

+381 (0) 60 393 23 93